Göteborgs hamn – Skandinaviens näringsliv

0

Skandinaviens största hamn ligger i Göteborg. Göteborgs hamn är därmed en viktig portal för svenskt näringsliv. Bara i Västsverige finns inte mindre än 3000 företag med maritim inriktning, och dessa tillsammans har runt 20 000 anställda. Företag med denna inriktning finns etablerade i alla kommuner i Göteborgsregionen.

Idag är Göteborgs hamn ett centrum för nordisk sjöfart, för forskning och utveckling av havsmiljöfrågor och maritim utveckling, samt ett centrum för svenskt fiske. Nedan presenteras tre viktiga näringsgrenar där Göteborgs hamn spelar en vital roll.

Sveriges största skogshamn

Svensk skog har exporterats, via Göteborg, ut i världen i mer än 400 år. För en framgångsrik export krävs hållbara lösningar med god logistik, och Göteborgs hamn arbetar med en rad satsningar på att ständigt utveckla export av skogsprodukter. Flera rederier står redo att skeppa skogsprodukterna från Göteborg och vidare ut i världen. Från Göteborgs hamn erbjuds inte mindre än 130 direktlinjer. Tack vare sitt fördelaktiga läge och sin omfattande kapacitet är Göteborgs hamn Sveriges största skogshamn.

Turism till havs

Man uppskattar att ungefär 44 kryssningsfartyg kommer att besöka Göteborg under 2017, vilket man kan jämföra med 2016 års 34 kryssningsfartyg. Det innebär att ungefär 60 000 kryssningsresenärer får tillfälle att nyttja Göteborgs hamn och upptäcka några av stadens alla sevärdheter. Resenärerna som anländer till Göteborgs hamn kommer främst från Tyskland, England, Italien och USA. Man räknar med att kryssningsturismen kommer att ge intäkter på ungefär 42 miljoner kronor till besöksnäringen i Göteborg.

Stora och tunga laster

Få hamnar har kapacitet att skeppa ut ett åttavåningshus, men denna utmaning har Göteborgs hamn antagit. Den åtta våningar höga bostadsmodulen kommer att fraktas till Nordsjön, till en oljerigg vid namn Martin Linge. Modulen som är 48 meter hög och 33 meter lång väger runt 3000 ton. Att ta sig an stora och tunga laster är något Göteborgs hamn har stor erfarenhet av, även om just denna bostadsmodul borde höra till rekorden. Om lasten med bostaden avlöper utan hinder, ställer sig Göteborgs hamn villiga till eventuellt flera stora och tunga laster till hösten. Att erbjuda export med sådan kapacitet särskiljer Göteborgs hamn från många andra.

Share.

Leave A Reply