Båtsamverkan i Väst

0

Det går att se tydlig effekt av Båtsamverkan vad gäller statistik för stölder av båtar och båtmotorer. Under 2018 rapporterades stöld av 1 715 båtar samt 2 465 båtmotorer. Genom att samverka för att minimera stöldrisken har man kunnat se en väsentlig förändring. Bland de som engagerar sig i Båtsamverkan har stölder i flera avseenden kunnat hindras. Av allt att döma verkar dock stöld vara startskottet för att man skall engagera sig.

I siffror över preventiva åtgärder har samverkan i olika former visat sig göra stor skillnad. Detta bevisas ytterligare när man ser på resultatet av Båtsamverkan i Väst.

Hur skyddar båtägare sina båtar?

 • 54 procent har båten inom bevakat område
 • 43 procent låser fast båten
 • 42 procent deltar i Båtsamverkan
 • 40 procent har stöldmärkning
 • 40 procent ligger i båtklubb med nattvakt
 • 38 procent låser fast motorn
 • 37 procent låser in alla prylar
 • 30 procent har spårsändare
 • 20 procent har larm
 • 17 procent har båten inom låst område
 • 9 procent har kameraövervakning

Källa: Båtmässan, Svenska Mässan

Share.

Leave A Reply