Stor efterfrågan på ny personal i Combitech

0

Teknikkonsultbolaget Combitech lämnar ett starkt 2018 bakom sig. Företaget ser en ökad efterfrågan från företag inom fordonsindustrin och inom telekom i Göteborg. I dagsläget har bolaget, som är en del av SAAB AB, runt 300 anställda i Göteborg och ytterligare 500 i Linköping. Enligt Combitechs VD Hans Torin kommer rekryteringsbehovet att öka under 2019. Vid utgången av 2018 var 1844 medarbetare anställda i bolaget.

I året som gick tecknade Combitech ett ramavtal med arbetsgivar- och medlemsorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ramavtalet handlar bland annat om informationssäkerhet och digitalisering inom SKL. Dessutom har antalet uppdrag från både de civila och militära delarna av totalförsvaret ökat. Orderingången under 2018 ökade med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningsintäkterna ökade med 4,7 procent till 2 443 miljoner kronor. Det handlar om en organisk tillväxt som främst beror på ökad beläggning och en positiv utveckling på marknaden. Företagets rörelseresultat, EBIT, uppgick till 177 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 8,2 procent jämfört med 2017. Det operativa kassaflödet ökade med 8,2 procent och landade på 185 miljoner kronor för 2018.

Share.

Leave A Reply