Bränslecellsdriven sopbil i Göteborg

0

I slutet av 2019 eller i början av 2020 kan göteborgsborna få se sin första bränslecellsdrivna sopbil rulla på gatorna. PowerCell Sweden AB arbetar tillsammans med Göteborgsföretaget Renova, Scania och JOAB för att utveckla en eldriven sopbil. KTH bidrar också till projektet. Både driften av lastbilen och driften av sopaggregaten sker med den el som bränslecellerna producerar.

Bränsleceller fungerar med hjälp av vätgas. Det ses som ett praktiskt alternativ för att kunna driva tyngre nyttofordon där batterierna annars blir mycket otympliga. Med hjälp av bränsleceller behålls några av fördelarna med fossildrivna fordon. Lastkapacitet, räckvidd och gångtid behålls intakta. Vätgasstationerna byggs ut i Europa, men det kan ta ett tag innan en god vätgasinfrastruktur finns på plats i Sverige. För många tunga transportfordon spelar brister i tankstationsnätverket samtidigt inte så stor roll. De kör en viss rutt varje dag och återvänder sedan till basen där fordonet kan tankas. Genom att satsa på bränsleceller kan omställningen till grönare transport inom den tunga trafiken skyndas på.

Share.

Leave A Reply