Göteborg har rätt kompetens

0

Västkustens näringsliv stärks inte bara av det strategiska läget, logistiken, regionens tillväxt och alla innovativa företag som är etablerade i regionen. Västkusten säkrar sin ekonomiska framtid genom att försäkra sig om att kompetens kommer att finnas. Med hundratals yrkesutbildningar och två universitet finns välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Och ny arbetskraft utbildas hela tiden. Här berättar vi mer om Västkustens satsning på utbildning och kompetens för att fortsätta stärka sitt näringsliv!

Utbildningar i regionen

Allt fler väljer att leva och verka på Västkusten. Under 2017 väntas regionen nå över en miljon invånare, och gruppen som dominerar är unga vuxna med siktet inställt på studier. Studenter flyttar till regionen tack vare de två universiteten som finns här och alla utbildningar som de erbjuder. Här finns inte bara ett brett utbud på akademiska utbildningar, regionen erbjuder även hundratals yrkesutbildningar. På Västkusten finns ett 140-tal yrkesutbildningar, utformade i samarbete med arbetsgivare för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov inom bland annat bygg, ekonomi och sjukvård. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samlar runt 50 000 studenter, många med internationell bakgrund. Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt tvärvetenskaplig forskning i samarbete med företag och myndigheter inom en rad olika områden som medicin, IT, transport, logistik och maritima näringar.

Företagen letar dock efter fler möjligheter att hitta kompetent arbetskraft än bara i universiteten och utbildningarna. Näringslivets behov av arbetskraft med hög kompetens växer ständigt på Västkusten och studenterna räcker inte till. Därför pågår ett ständigt arbete för att nå ut till människor med kompetens, som ser Västkusten som ett attraktivt alternativ för sin yrkesverksamhet. På grund av detta är regionen fullt av kompetent arbetskraft med olika bakgrunder, erfarenheter och utbildningar.

Visste du att…

Här har vi samlat lite fakta om Västkusten och kompetenssatsningen. Visste du till exempel att:

  • Det finns ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet i Göteborg? Högskolan Chalmers är värd för centret som samlar 27 partners från akademi, näringsliv och det offentliga.
  • Västkusten har en större andel högutbildade än övriga Sverige? Nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.
  • Företag på Västkusten står för 22 procent av Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling? Det gör regionen till en av de forskningstätaste regionerna i Europa.
  • Svenskt vindkraftscentrum finns i Göteborg, vid universitetet Chalmers? Här finns även nationella kompetenscenter för sjöfart och logistik, Lighthouse samt Northern LEAD.
Share.

Leave A Reply