En förebild inom energi

0

Sol, vind och vatten ger Göteborg hållbar energi. I regionen finns lång erfarenhet av bland annat gas, fjärrvärme och vindkraft. Hela samhället, inklusive näringslivet drar nytta av detta. Och om du har verksamhet i denna bransch är det Västkusten du ska satsa på!

Västkusten förebild i Europa

Göteborg började utveckla sitt fjärrvärmenät redan 1952, när stadens första kraftvärmeverk Rosenlund byggdes. Göteborgs fjärrvärmenät idag är cirka 120 mil långt och sträcker sig från Ale i norr till Askim i söder. Idag leder Göteborg EU-projektet Celsius där de får möjlighet att dela den kunskap vi har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. Målet var att få med 50 städer. Idag är antalet över 60. Med andra ord lyckades Göteborg med projektet över förväntan.

Och den ledande rollen gäller inte bara Europa. Västra Götaland ligger i topp på utbyggnadslistan av vindkraft i Sverige. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det totalt det 546 stycken vindkraftverk med en total effekt på 774 MW som producerade 1.7 TWh under 2014 i Västra Götaland. Och branschen karakteriseras av innovation: Greenbyte är exempel på spännande startup. Fastighetsägare som Stena och Wallenstam har egna vindkraftverk och företaget Balder har investerat i vindkraft. Det pågår en mycket omfattande nyetablering av vindkraft som väntas öka ytterligare. Mer vindel är positivt från klimatsynpunkt och skapar arbetstillfällen.

Forskning för framtiden i Göteborg

Även forskning drivs inom branschen. Göteborg Wind Lab är ett forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik som drivs av bland andra SKF och Chalmers tekniska högskola. Göteborg Energi har tillsammans med Chalmers och General Electric här rest Sverige största vindkraftverk. Och tack vare 50 miljoner kronor från EU drar The Fossil Free Energy District (FED) igång i Göteborg. På Chalmers Campus Johanneberg kommer ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi att prövas. EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor konkurrens har Göteborgs Stads ansökan blivit utvald. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden. Projektet har varit igång sedan 2017.

Med andra ord är Västkusten och Göteborg ledande i förnybar och hållbar energi. Inom branschen finns tusentals möjligheter för företag som är innovationsrika och arbetar för en hållbar framtid. Och även de företag som inte arbetar direkt i branschen kan ta nytta av den förnybara energin och bedriva en grön verksamhet.

Förutom att bygga ut och förbättra energialstringen jobbar staden även för hållbart bränsle. Läs gärna denna artikel om elbussen i Göteborg!

Share.

Leave A Reply