Om oss

Vår webbplats finns för att lyfta och uppmärksamma Göteborgs näringsliv. Detta gör vi genom att presentera artiklar och nyheter som är politiskt obundna. Vi fokuserar huvudsakligen på följande områden: branschrelaterat, särskilt intressanta områden, samt lokala nyheter från Göteborg.

  • Branschrelaterat – Nyheter och artiklar inom branscher vilka är viktiga för Göteborgs näringsliv.
  • Särskilt intressanta områden – Intressanta händelser eller fakta från Göteborgsregionen, eller också från ett nationellt eller internationellt plan, så länge området har en påverkan för näringslivet i Göteborg.
  • Lokala nyheter som rör Göteborg – nyheter av större och mindre karaktär som rör Göteborg och Göteborgsregionen på ett lokalt plan.

Ett digitalt vardagsrum

Vårt mål är att fungera som nyhetssajt för Göteborgs näringsliv och bli till ett digitalt vardagsrum för alla med intresse för detta ständigt utvecklande och intressanta område. Digitala mötesplaster fyller en funktion att skapa ett modernt samhälle, där intressenter och företagsnyheter har möjlighet att mötas utan längre fördröjningar eller geografiska begränsningar. Vi tror också att människor i hög grad har ett informationsbehov som kan tillgodoses genom sajter baserade på historiska eller faktabaserade artiklar samt på aktuella nyheter. Där finns en roll för Göteborgs näringsliv som vi, med den här webbplatsen, avser att anamma.

Våra värdeord

Som grundare till en webbplats har vi baserat vårt arbete på följande värdeord: Engagemang, respekt, nyfikenhet och stolthet.

  • Engagemang – Genom att ha koll på nyheter, kan vi visa läsarna vårt engagemang som driver webbplatsen framåt.
  • Respekt – Vi har respekt för alla aktörer i branschen och för våra läsare.
  • Nyfikenhet – Med nyfikenhet söker vi faktorer som påverkar Göteborgs näringsliv. Det är en nyfikenhet som sträcker sig långt utanför Göteborgs geografiska gränser. Vi står också nyfikna inför de innovationer och utvecklingar som sätter Göteborgs näringsliv på kartan.
  • Stolthet – Vi är givetvis stolta över Göteborgs näringsliv och de skickliga aktörer som är verksamma och som skapar avtryck över hela världen.