ICT på Västkusten

0

ICT, kort för Informations- och kommunikationsteknik, har blivit en integrerad del av vårt samhälle. På Västkusten finns specialiserad kompetens inom flera områden, som telematik, mikrovågsteknologi och digital visualisering.

Stark tillväxtbransch

ICT är en av Göteborgsregionens starkaste tillväxtbranscher med drygt 5300 olika företag. De 5300 ICT-företagen har drygt 26 500 ICT-specialister. Här finns bland annat Ericsson med koncernens näst största anläggning för forskning och utveckling, Volvo IT, Telia Sonera och Saab Microwaves. Med andra ord hittar vi en stark och stabil ICT-bransch på Västkusten som ständigt verkar gå med tillväxt.

Miljöer för innovation

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya IT-lösningar, som fordonsindustrin och logistiksektorn. I regionen finns tre så kallade science parks, vilka är vetenskapliga mötesplatser för branschen. Lindholmen Science Park, med fokus på fordon, ICT och media, är den största. På Lindholmen finns bland annat Vehicle ICT Arena som verkar inom fordons-IT, TUCAP som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena, vilket är en miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arena, som är en fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna. I Göteborg finns även andra mijlöer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering.

Share.

Leave A Reply