Göteborg satsar på testarenor

0

Business region Göteborg är en av många parter som driver Göteborgs testarenor. Arenor där stadens och näringslivets mest spännande projekt utvecklas för framtiden. Nedan presenteras kortfattat ElectriCity, Testarena Älvstaden, The Fossil Free Energy District (FED) och DriveMe.

ElectriCity

ElectriCity förbereder Göteborgs gator för trafik med elbuss. ElectriCity är ett lyckosamt samarbete mellan stad, forskning och industri där alla delar bidrar till att prova fram lösningar för en hållbar kollektivtrafik. Det slutgiltiga resultatet ligger än så länge fortfarande i framtiden, men redan nu kan man åka med linje 55 som drivs med hjälp av avgasfria, tysta bussar som drivs med förnybar el.

ElectriCity har många samarbetspartners, så som Volvo, Chalmers, Göteborgs Stad, Västtrafik, Ericsson, Energimyndigheten med flera.

Testarena Älvstaden

Älvstaden är en testarena som är väl synlig för omvärlden. Här provas nya modeller och tekniker i samhället, så väl sociala som ekologiska och ekonomiska. Arbetet förs framåt genom olika fokusgrupper. Idag finns bland annat grupper specialiserade på vatten och klimat, parkering och socialt blandat boende.

Bakom projektet ligger Vision Älvstaden som antogs av Göteborgs Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits i fram genom dialoger med allmänhet, akademi och näringsliv.

The Fossil Free Energy District (FED)

The Fossil Free Energy District (FED) söker nya tillvägagångssätt att handla med överskottsenergi, och söker därmed lösningar som kan leda till ett fossilfritt framtida samhälle. Tack vare ett bidrag på 50 miljoner kronor från EU så kan FED dra igång att pröva sina kunskaper direkt på Chalmers Campus. I projektet vill man ta vara på all överskottsenergi och använda överskottsenergin genom att föra den vidare genom de ca 50 byggnaderna som finns i det här området.

Bakom projektet står många viktiga namn så som Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Chalmers, Ericsson, SP, Johanneberg Science Park med flera.

DriveMe

Med DriveMe är Göteborgs gator en testarena för det intressanta projektet med självkörande bilar. Självkörande bilar utvecklas för att höja säkerheten, minska belastningen på miljön och för att underlätta för framtida mobilitet. Under 2017 rekryteras göteborgare att ta del av det spännande testandet.

Bakom DriveMe finns Volvo i samarbete med Autoliv, Chalmers och Göteborgs Stad med flera.

Share.

Leave A Reply