Eldriven bokbuss år 2020

0

Biblioteksverksamheten i Göteborg bedrivs både på bibliotek och via bokbussen. Det finns i dagsläget 2 bokbussar stationerade vid Göteborgs stadsbibliotek och inför avställning av dessa trotjänare, sneglar man på moderna alternativ. Detta är en grundförutsättning för att bokbussar skall kunna användas i miljözonerna i staden. En bokbuss används i ungefär 12 år innan den ersätts. I takt med att man gör allt större miljöorienterade åtgärder väntas det krävas omställning till elbussar under kommande period.

Volvo 7900 Electric

Elbussarna som köps in har omkring 80 procent lägre energiförbrukning än dieselbussarna man i dagsläget använder. Bussarna inreds och utformas unikt för biblioteksverksamhet och skall fungera även som mötesplatser i ambulerande version. Stadsbiblioteket har gjort en upphandling där Volvo Bussar tar hand om alla åtaganden. De hanterar även såväl laddning av bussarna som erbjuder uppställningsplats hos Volvo.

Share.

Leave A Reply