Spårvagnsresorna ökar

0

Ökad kollektivtrafik nämns ofta som en del i ett hållbart samhälle. I Göteborg har man kunnat se ett ökande intresse för spårvagnstrafiken som stod för en stor del av resorna med kollektivtrafik i regionen. 287- av totalt 339 miljoner resor genomfördes på detta sätt år 2018. Det är en fortsättning på en trend som kunnat observeras under senare år. 2017 var ett år där Västtrafik slog tidigare rekord. Redan året efter hade man kunnat se ytterligare 4 procent ökning av turerna med spårvagn i Göteborg.

Digital betalning

Ytterligare ett område där man ser ökat användning är appen från Västtrafik. Omkring varannan resa som köps av privatpersoner görs med hjälp av denna. Det finns en målsättning om att fördubbla antalet resor i kollektivtrafik till år 2025 och av allt att döma är man på rätt spår.

2018 i trafiksiffror
Tåg: 21 miljoner resor (+/- 0 %)
Buss: 178 miljoner resor (+4%)
Spårvagn: 131 miljoner resor (+4%)
Båt: 7 miljoner resor (+6%)
Anropsstyrd trafik: 2 miljoner resor (+3%)

Share.

Leave A Reply