Hållbar utveckling i Göteborg

0

Göteborgs näringsliv och ekonomi kännetecknas inte bara av tillväxt, innovation och utveckling. Regionen arbetar starkt för att nå en hållbar utveckling, både på politisk och privat nivå. Företagen som etablerat sig i Göteborgsregionen har som en av sina prioriteter miljön och klimatet. Här berättar vi mer om den hållbara utvecklingen i Göteborgs näringsliv.

Göteborgsregionen har världsledande kompetens inom hållbar utveckling och miljötekniska lösningar. Här pågår flera samarbeten kring energi, stadsutveckling, transporter, resor och avfall med syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Ett område där man varit särskilt framgångsrik är fjärrvärme. Ett annat tecken på att regionen går i rätt riktning i arbetet kring miljö, klimat och hållbar utveckling är att intresset för gröna obligationer har varit stort och de ökar extremt för varje år. Göteborgs Stad emitterar gröna obligationer för finansiering av olika miljöprojekt inom förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energi effektivisering, smarta elnät, stadsplanering och avfallshantering. Marknadens intresse för gröna obligationer har varit stort och detta tyder på att utvecklingen går i rätt riktning.

CO2 utsläppen minskar trots ökad ekonomisk aktivitet

Regionens utsläpp av koldioxid har legat på en konstant nivå under större delen av 2000-talet och den senaste perioden har utsläppen minskat kraftigt. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i regionen ökat med cirka 53 procent och befolkningen med 16 procent, vilket betyder att utsläpp per tillväxtenhet har minskat. Sedan 2000 har koldioxidutsläppen i regionen minskat med 12 procent trots tre stora raffinaderier i Göteborg och kemiindustrier i Stenungsund. Göteborg är fortfarande en industristad, men den har med åren utvecklats till en av de grönaste industrierna i världen!

Share.

Leave A Reply