Västkusten behöver arbetskraft

0

Västkusten befinner sig just nu i en högkonjunktur som inte verkar ta slut. Regionens starka konjunktur har stärkts ytterligare den senaste tiden och inget verkar tyda på att det kommer att förändras. Naturligtvis är det helt fantastiskt att ekonomin går så bra i regionen, men allting är inte bra. Högkonjunktur tar med sig problem för näringslivet och företagen som måste lösas. Det tar vi upp i den här texten!

Tillväxten ökar och med det behövs arbetskraft

En absolut fördel av att Västkustens högkonjunktur bara går uppåt hela tiden är att flera jobb skapar. Företagen som redan finns investerar och bygger ut och nya startas upp. Resultatet blir fler nya och välbetalda jobb skapats och en fallande arbetslöshet. Och detta sker i regionen just nu. Västkustens arbetslöshet är en av de lägsta i regionen. Det är främst de privata företagen som rekryterar i stor skala. Men flera gör bedömningen att den regionala arbetsmarknaden inte räcker till för att fylla behoven. Och detta är också något man kan se på Västkusten. Företagen behöver mer: De skriker just nu efter arbetskraft med viss särskild kompetens. Nu behövs kompetens från hela landet och även internationellt och företagen går ut i kampanjer både nationellt och internationellt.

För att stödja rekryteringen av internationell kompetens har flera av de största företagen, universiteten och andra aktörer, startat projektet Global Talent Gothenburg/West Sweden. Där ingår webbplatsen movetogothenburg.com med service och tips för människor som ser Göteborgsregionens arbetsmarknad som ett intressant alternativ.

Ett exempel på företag som skriker efter arbetskraft är Volvo: I början på juni meddelade företaget att man behöver rekrytera 300 – 500 personer under hösten för att klara uppgången i lastbilstillverkningen. I slutet av augusti meddelade de sedan att man startar en stor svensk rekryteringskampanj för att få tag på 400 nya ingenjörer för framförallt mjukvaruutveckling. Förutom inom fordonsindustrin finns flera exempel på stora behov av arbetskraft inom alla yrken kopplade till byggsektorn. Det kan kopplas till att investeringarna i regionens stadsutveckling och infrastruktur beräknas uppgå till 1 000 miljarder kronor kommande år.

Jobbtillväxten i siffror

Jobbtillväxten i Göteborgsregionen har nu legat runt tre procent de senaste 2 åren. Ökningen den senaste tiden var högre i än i både Malmöregionen med 1,5 procent och Stockholmsregionen med 2,6 procent. Arbetslösheten på Västkusten däremot fortsätter att vara lägst bland Sveriges storstadsregioner. I augusti 2016 var arbetslösheten 5,9 procent i Göteborgsregion. Motsvarande siffror i Malmöregionen var 10,1 procent och i Stockholm 6,1 procent. Vill du starta eget i Göteborg, eller behöver kontor för samtal har vi skrivit om mötesrum i Göteborg här.

Share.

Leave A Reply