Vab-fusk i Göteborg ökar drastiskt

0

Försäkringskassan har fullt upp runt om i landet då de utreder mänger av kontroller görs bland vabbande föräldrar. Det vanligaste fusket är att man anmäler sjukt barn, men arbetar ändå.

Under 2015 hamnade den totala siffran gällande polisanmälda vab-fuskare på 530 stycken, medan samma siffra i år var uppe i 400 redan i början av maj. I år har myndigheten begärt tillbaka runt 30 miljoner kronor från föräldrar redan nu medan den totala siffran för hela förra året låg på 40 miljoner.

Skärpta kontroller

Att man börjat göra fler kontroller i år har alltså redan avspeglats i statistiken och det är föräldrar i hela landet som fuskar till sig bidrag.

I år har över 1 200 föräldrar granskats och av dem har alltså 400 personer, varav lite fler än hälften är mammor, polisanmälts misstänkta för bidragsbrott. Detta innebär att var tredje ärende har lett till polisanmälan, vilket Försäkringskassan menar är ”god träffsäkerhet”.

Tidigare gjordes främst slumpmässiga kontroller, men nu har man börjat titta mer på riskgrupper och personer som satt det i system att utnyttja föräldrapenningen.

Sociala problem bakom

Då man har märkt av att vissa grupper i samhället, så kallade riskgrupper, utnyttjar systemet till sin fördel har man börjat se till att ta sig en närmare titt.

Sociala problem som ligger bakom är ofta missbruksrelaterade och denna grupp i samhället utnyttjar tydligt systemet. Att gå in och kolla mer noggrant är därför viktigt, menar man på myndigheten.

Efter att man tog bort kravet på att man skulle lämna intyg från förskolan år 2013 så har man sett en ökning att fler tar ut ersättning.

Svårutrett brott

På polisens bedrägerisektion I Göteborg har man för tillfället en väldigt hög arbetsbelastning och Lars-Ove Westberg som arbetar där berättar att det ständigt kommer in nya ärenden.

Han berättar även att detta är ett brott som är svårt att utreda då det lätt går att hänvisa till att man missförstått reglerna eller liknande.

Att kunna styrka att det handlar om ett brott är därför inte alltid det lättaste när det kommer till denna typ av brottslighet.

Källor

DN – Rekordmånga anmälda

SVT – Rekord i vab-fusk

Expressen – Vab-fusk

Share.

Leave A Reply