Utveckling av Göteborgs sjöfart

0

Likt andra branscher så utvecklas även sjöfarten mycket från år till år. Precis som inom andra branscher idag så finns det ett tydligt fokus på hållbarhet även inom sjöfart, vilket man tydligt kan se i Göteborg hamn.

Sjöfart som bra alternativ

Som all annan transport så påverkar sjöfarten miljön. Under de senaste åren har dock sjöfarten minskat sina utsläpp av svavel, kväve och andra partiklar som påverkar miljön med hela 25 %.

Göteborgs hamn kan stoltsera med att vara del av en minskad miljöpåverkan på grund av att man hela tiden arbetar med att göra det bättre för miljön på alla tänkbara sätt.

Hållbarhetstrenden håller i sig

Att se till att minska miljöpåverkan så gott det går är idag av yttersta vikt inom alla branscher. Detta märker vi av inte minst när vi ser till hur och vad vi äter, fler och fler elbilister, hur vi semestrar och i det faktum att fler och fler återanvänder saker och ting i allt högre utsträckning.

Göteborgs sjöfart har hittat ett bra sätt att använda vatten som en del av en hållbar utveckling, istället för att använda sig av denna naturtillgång på ett vårdslöst sätt.

Göteborg ligger i framkant

Sveriges rederier är världsledande när det kommer till att arbeta för miljön och att lyckas med att påverka miljö så lite som möjligt och EU:s nollvision för sjöfartens påverkan i luft och vatten har skrivits under av Svensk Sjöfart, vilket innebär att det finns ett tydligt mål att arbeta efter.

Göteborgs hamn är den hamn som varit bäst på att klara av utvecklingen då man är den hamn som varit mest framsynt.

Trender inom sjöfart

Fartygen växer idag lavinartat i jämförelse med förr. Det har alltid funnits en trend att göra fartygen större, men det har aldrig utvecklats så snabbt som det gör nu för tiden.

Ett framsynt Göteborg

Göteborg är den enda hamnen i landet som klarar av de stora fartyg som den snabba utvecklingen har gett och detta är på grund av att man helt enkelt sett till att investera i framtiden.

Källor

http://www.goteborgshamn.se/logistikparken/nyheter/trendspaning-sa-utvecklas-sjofarten/

http://maritimeforum.se/sjofart/hallbarhet/#.V49ZjpO7iko

http://www.goteborgshamn.se/terminaler-och-tjanster/container/

Share.

Leave A Reply