Näringslivets oro efter Brexit

0

Dagarna efter Brexit-omröstningen kantades av oro på börsen och i näringslivet. Beslutet att lämna EU har inneburit tydlig börseffekt och företrädare för näringslivet ser risker för hämmade investeringar och avtal. Göteborgskonjunkturen kan svalna till följd av valresultatet då Storbritannien utgör en av Göteborgs största exportmarknader.  

Redan i konjunkturrapporten, 8 juni, noterade Business Region Göteborg Brexit som en osäkerhetsfaktor i relationerna till Storbritannien. Borträknat internhandeln hos Volvo till och från Belgien, är Storbritannien den fjärde största exportmarknaden och effekterna av ett utträde är svåra att överblicka enligt Patrik Andersson, VD Business region Göteborg. ”Vi talar om 43 års brobyggande för att skapa förtroende och underlätta handel..”

Över tid tros Storbritannien och EU hitta sätt att fortsatt bedriva handel och utbyte som tidigare, men enligt åtskilliga källor är riskerna stora för en tid av osäkerhet vilket kan påverka såväl handelsrelationer som universitetsutbyten.

Utlandsstudier

Storbritannien är näst populäraste valet bland utbytesstudenter från Sverige och omkring 5 000 studenter åker till Cambridge och Oxford varje år. Utträdet kan komma att påverka såväl terminsavgifter som möjlighet till Erasmus-utbyte. Ännu finns ingenting att gå på, vilket innebär en osäkerhet för de närmsta åren. De svenskar som nu åker som utbytesstudenter till Storbritannien betalar samma terminsavgift som i Sverige till följd av EU. Hur brexit kommer att påverka dessa områden är ännu långt ifrån klart.

Investeringar

Patrik Andersson på Business region Göteborg ser tydliga risker med att Storbritannien väljer att lämna EU. Företag som är i färd med att göra större investeringar kan välja att avvakta då ingen vet hur regelverk och valutor kommer att se ut om några år. Världsekonomi och efterfrågan är andra områden som bidrar till försiktighet. Dock ser han att ekonomiska relationerna kan gå i två riktningar för Göteborgsbaserade företag som jobbar mot Storbritannien. En av flera realistiska effekter är att Sveriges medlemskap i EU och den Svenska kronan blir en möjlighet för Engelska företag att bibehålla relationer och handel inom EU. ”Detta skulle kunna öka intresset för etableringar i Göteborgsregionen.”

Share.

Leave A Reply