Göteborgsregionen expanderar

0

I skrivandets stund förbereds nya byggnationer i Göteborgsregionen för mellan 800 och 1000 miljarder kronor fram till år 2035. Dessa belopp anses vara lågt räknade, och man tror att det kommer att handla om betydligt högre siffror än så när det väl är klart med byggena.

Ökad befolkning

Det är inte bara mer byggen som man ser i prognoserna, utan man räknar även med en befolkningsökning fram till år 2035. Med ökad inflyttning kan regionens befolkning komma att öka med närmare en kvarts miljon människor.

Med en stor befolkningsökning är den expandering som man planerar helt logisk och det kommer att skapa både fler arbetstillfälle och tillväxt med nya företagsetableringar.

Fortsatt stark tillväxt i Göteborg

I den andra konjunktur rapporten för året gjord av BRG – Business Region Göteborg så ser man en tydlig fortsatt stark tillväxt under året. Det är särskilt bygg med ett index på 69 och transport med ett index på 84 som ökar.

Det är på grund av att man ser till att investera stort i området som det blir möjligt med dessa ökningar, och regionen har inga planer på att minska sina investeringar, utan snarare tvärtom.

Mätning av företagsklimat

Göteborg ligger på ett kund index på 67 av 100 och staden hamnar på plats 37 i landet vad gäller företagsklimatet i kommunen. Detta hade kunnat vara högre, och det som drar ner betyget är miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Vad gäller företagandet i allmänhet ligger Göteborg mycket bra till, men då miljö- och hälsoskyddsfrågor tar en så framträdande roll i denna typ av mätningar så hamnar man alltså lite lägre.

Satsning på socialt företagande

I Göteborg har BRG – Business Region Göteborg varit igång de senaste tre åren för att utveckla det sociala företagandet i staden. Man har bland annat delat ut priser till företag som visat att de sätter andra saker än vinstintresse främst, så som exempelvis samhällsnytta.

Att visa intresse för, och att lyfta fram denna typ av företag gör att alla typer av företag får mer plats och att man håller uppe företagsandan i staden. Detta är behövligt inför den stundande expanderingen man förutspår som har med både tillväxt rent befolkningsmässigt och företagsmässigt att göra.

Källor

Vart Göteborg – Konjunkturrapport

Göteborgshamn

Vart Göteborg – Sociala företag

Vart Göteborg – Företagsmma

Vart Göteborg – Näringsliv

Share.

Leave A Reply