Göteborg satsar på elbilar

0

14 nya snabbladdningsstationer för elbilar i centrala Göteborg är nu i drift och under hösten genomförs utbyggnad av 520 laddpunkter i staden. Göteborg jobbar hårt för att nå sina miljömål och för att bidra till att fler väljer miljöalternativ.

Utifrån de miljömål Göteborg satt upp har satsningen på laddstationer för elbilar varit en väntad åtgärd. Den kraftansträngning Göteborgs Energi gjort för att bidra till stadens miljöarbete presenterades vid en pressträff i veckan som gick, onsdag 22 juni, och 14 nya snabbladdstationer är nu i drift. Arbetet med att bygga ut 520 laddpunkter runt om i staden drar igång i augusti. Enligt Lotta Brändström, VD – Göteborgs Energi, innebär satsningen en möjlighet för allt fler Göteborgare att kunna välja elbil framför bensin- eller dieselalternativ. I förlängningen tros satsningen bidra till mindre trafikbuller och bättre stadsluft. Detta är någonting vissa områden i Göteborg fått kritik för under åren. Satsningen beräknas kräva 10 miljoner kronor från Göteborgs Energi samt 8 miljoner kronor tillskott från regeringen och dess Klimatkliv.

Inte bara en klimatsatsning

Göteborg satsar på att ligga i framkant med hållbar utveckling och man har sedan flera år tillbaks sett ett värde i att jobba med stadens konkurrenskraft utifrån miljön. I samverkan mellan politik, näringsliv och akademi tar man fram ett flertal projekt som alla har ett gemensamt syfte; att förbättra stadsmiljön och bidra till innovation och större miljötänk. Elektrifieringen av stadens fordonsflotta är en styrkeposition som enligt Ann-Sofie Hermansson, Ordf. Kommunstyrelsen, kan säkra jobb under flera år.

För omkring ett år sedan började en ny elbusslinje, buss 55, rulla mellan Chalmers och Lindholmen i Göteborg. Detta är bara ett av många exempel på att Göteborg fokuserar på miljö och elektrifiering i närtid. Vid pressträffen där den ökade satsningen på elbilar uppmärksammades fanns också en representant, Anders Kärrberg, från Volvo Cars. En uttalad ambition från deras sida är att sälja 1 miljon elbilar fram till 2025. Åtskilliga indikationer finns kring ökat intresse för elbilar och hybrider vilket i sin tur förutsätter utbyggnad av infrastrukturen för laddning av dessa.

Hållbar energi

Det finns en risk i att tvinga fram elbilar i snabb takt på marknaden och för att man skall få önskad minskning av utsläpp krävs el som inte belastar naturen. Om man inte jobbar med förnyelsebar el, kan det tvärt om bli en ökad utsläppssituation. Den ökning laddstationer som nu genomförs i Göteborg använder endast el från Sol, vatten och vind vilket innebär stora miljövinster.

Gratis!

Under sommaren bjuder Göteborgs energi på laddningen, till 31 augusti i år. Därefter kostar laddtjänster 3 kr/minut.

Källor:

Dagens Industri

http://www.di.se/artiklar/2016/6/22/nya-laddstationer-i-centrala-goteborg/

http://www.di.se/artiklar/2016/5/26/svart-pa-vitt-om-elbilen/

My newsdesk

Pressrelease

Miljömål

 

Share.

Leave A Reply