Att hitta rätt

0

Som ny i företagsvärlden är det inte alltid så lätt att veta var man ska vända sig för att skapa kontakter som kan vara fruktbara för ens egen idé. Ofta kan man hitta rätt investerare om man undersöker saken närmare på egen hand. Att som uppstartsföretag se till att vara aktiv på diverse forum där innovatörer möter investerare är högt upp på listan då detta kan leda till ett långlivat samarbete med personer som delar samma vision.

Det är mindre svårt idag än tidigare at hitta investerare eftersom man kan använda sig av internet. Att boka in gamla klassiska möten är inte lika vanligt längre utan det är mer fokus på att man möts under andra omständigheter där hundratals och tusentals nya företagare och investerare samlas för ett mer tidseffektivt sätt att hitta rätt.

Olika områden

Vissa investerare ser exempelvis till att fokusera sina investeringar inom cleantech (miljö, återvinning etc) och har man då en idé inom just det området så ska man naturligtvis se till att skapa en relation med denna slags investerare så fort som möjligt.

Viljan att hjälpa

Som investerare finns viljan att hjälpa till med upprättandet av nya företag och bland nya företag finns viljan att skapa kapital. Då dessa två möts skapas en relation där båda blir nöjda och får vad de vill ha ut av relationen. Man besitter olika kompetens vilket ger en vinnande kombination för de nya företagen.

Motivation och drivkraft bakom investerare skiljer sig åt från person till person och oavsett om det är ett smalt eller brett område personen bakom idén riktar in sig på så kan man hitta en investerare då det finns så många i världen.

Globalt samarbete

Idag är vi inte bundna till våra landsgränser på samma sätt som man var förr vilket resulterar i ett samarbete utanför gränserna. Detta i sin tur ger större möjligheter att träffa rätt person att inleda ett samarbete med då man har så många fler att välja mellan.

I vissa fall hamnar idén högst upp på listan medan det i andra fall handlar om ett mer konkret utvecklande av en produkt eller en tjänst. Oavsett vilken nivå man själv befinner sig på kan man se att dagens marknad ser ut som så att det finns ett stort intresse bland investerare då nya idéer tas väl omhand.

Inte sällan finns det ett stort intresse redan på universitet och högskolor som samarbetar med diverse mötesplatser där innovativa teknologiföretag står för temat. Man kan således få kontakt med investerare redan som student vilket ökar chanserna för att man ska få in sin idé på marknaden.

Share.

Leave A Reply